Wing BL baterije

 • Wing BL

  Konstrukcijske mogućnosti:
  Dostupan optimalan kapacitet;
  Kompaktna konstrukcija sa vijekom od 12 godina;
  EUROBAT visoke performanse;
  Usklađen sa EN60896-2.
  Tehničke mogućnosti:
  Međunarodni standardni otisak;
  Nema dopunjavanja;
  VRLA (regulisana olovna kiselina sa ventilom);
  FV0 kućište za gašenje požara.
  Standardi i sertifikati:
  Nema posebnih zahtjeva za isporuku;
  Nije riskantna roba;
  IATA/ICAO EN60896-2-UL sertifikat;
  Deutsche Telecom TL4423-06OGIV;
  VDS sertifikat.