Solsa – On/Offline softver

  • SOLSA – On/Offline softver

    SSL SOLSA aplikacija omogućuje stvaranje i uređivanje Showfiles Live konzole na vašem prenosnom ili PC računaru. Gotovo sve što se može učiniti na konzoli može se manipulisati i konfigurisati pomoću SOLSA softvera. To uključuje konfiguraciju arhitekture konzole i postavljanje Fader pločica i banaka. Stageboxes i I/O rutiranje takođe se mogu dodijeliti zajedno sa stvaranjem scena i ostalih automatizovanih uređivanja. SOLSA vam takođe omogućava dodavanje efekata, manipulaciju postavkama za obradu kanala, usmjeravanju sabirnice i VCA zadacima. SOLSA sadrži kopiju Help sistema za Live konzolu, pružajući korisnički vodič sa tutorijalima i referentnim sekcijama. SOLSA PC aplikacija može se spojiti na konzolu pomoću žičane ili bežične veze za kontrolu u stvarnom vremenu konzole sa prenosnog ili računara. SOLSA se takođe može koristiti “offline” kada pristup konzoli nije moguć za pripremu datoteka. Moguće je učitati L300 Showfile na konzolu L500 i obrnuto. Ako Showfile sadrži više obrada od onoga što konzola može pružiti, moguće je odabrati koje će funkcije biti onemogućene. To omogućava da najvažniji kanali i miksevi ostanu aktivni bez obzira na konfiguracijsku strukturu konzole.