Daljinski kontroleri I/O

 • ML32.32 – MADI analogni stagebox

  Kao standardni 5-unit, ML 32.32 analogni stagebox opremljen je sa 32 daljinski upravljana SSL SuperAnalogueTM mic/line ulazima i 32 line izlaza na prednjoj ploči. Više ovakvih jedinica može se koristiti za stvaranje većih sistema.

   

  Daljinski izmjenjivo fantomsko napajanje dostupno je svim ulazima. A/D D/A konverzija odvija se unutar stagebox-a i standardna jedinica ima dva para koaksijalna MADI In/Out konfigurisana kao redudantni par na zadnjoj ploči.

 • D 32.32 – MADI AES/EBU digitalni stagebox

  D 32.32 je 2-unit digitalni stagebox koji osigurava 16 x AES/EBU parova XLR priključaka na prednjoj ploči. Standardna radna frekvencija Livea je 96 kHz, a konverzija brzine dostupna je za sve AES/EBU veze.

   

  Zadnja strana D 32.32 ima istu povezanost kao i analogni stagebox sa redudantnim koaksijalnim MADI I/O, MADI izlazom na drugu konzolu, kontrolu postavljanja i daljinskim upravljanjem.

 • BL II.D – Blacklight II MADI Concentrator

  Standardna verzija ove 2-unit jedinice ima redudantni par SSL-ovih Blacklight II priključaka na prednjoj ploči (koji se može proširiti na dva para). Svaka veza ima 256 kanala zvuka na 96 kHz i koristi se za efikasnu kablovsku vezu na konzoli.

   

  Zadnja ploča standardne jedinice nudi 8 redudantnih parova koaksijalnih MADI priključaka (koji se mogu proširiti na 16 parova). Ovaj MADI I/O uređaj pruža neometan digitalni audio spoj sa bilo kojom konfiguracijom analognih modela ML 32.32 i D 32.32 AES/EBU i drugih SSL Live konzola.

 • MADI-Bridge – MADI u Dante interfejs

  SSL Network I/O: MADI-Bridge omogućava dvosmjernu konverziju formata između industrijskog standardnog MADI audio formata i IP audio mreže pomoću Dante programa. Može se koristiti sa bilo kojim standardnim MADI uređajem, uključujući L300 i L500 konzole.

   

  MADI-Bridge takođe nudi dvosmjernu konverziju između svih asinhronih uzoraka, od 44,1 kHz do 192 kHz i sposobnost da imaju nezavisne clock domene između dva audio formata. Sa Danteom koji se obvezao da će se pridržavati AVB i AES67 standarda, Bridge je takođe spreman za buduće umrežene audio funkcije.

 • SB32.24 – Dante analogni stagebox

  SB32.24 je 5-unit uređaj sa robusnim kućištem sa dvostrukim redundantnim izvorima napajanja, 32 mic/line ulaza, 16 analognih line izlaza i 8 digitalnih ulaza i izlaza na 4 AES3 ulazno/izlazna para. Ima par višestrukih RJ45 Dante mrežnih priključaka uz korisnički konfigurisani SFP priključak koji može biti opremljen RJ45 ili optičkim priključcima. One se mogu koristiti za proširenje mreže ili za razdvajanje mreže za Dante “split” kompenzaciju, za povezivanje sa drugom konzolom opremljenom Danteom ili prikladno opremljenim uređajem na drugoj mreži.

   

  Ima prisutne pojedinačne ulaze, clip i fantomske LED-ove, kao i globalnu PSU oznaku, Network A i B  i hardverski status. SB32.24 može raditi na brzinama od 96 kHz ili 48 kHz.

 • SBi16- Dante analogni stagebox

  SB i16 ima šesnaest mic/line ulaza. I SB i16 i SB 8.8 imaju par višestrukih RJ45 Dante mrežnih priključaka, par mrežnih priključaka, GPIO povezivanje i redudantne PSU-ove. Oni imaju fantomsko napajanje za pojedinačni signal i LED pozicije kako bi pružili intuitivnu povratnu informaciju na prednjoj ploči. Imaju ugrađene limitere i SSL-ov inovativni AutoPad sistem koji se automatski uključuje ako zatreba. AutoPad se primjenjuje ako je ulazni signal postavljen na nisku vrijednost kako bi se postigao čitav mogući raspon dobitka mikrofona dostupnim u svakom trenutku. Audition mogućnost omogućava praćenje pojedinačnih kanala putem mreže (pomoću SSL konzole ili aplikacije), bez da se signal usmjerava na mrežno odredište.

 • SB8.8- Dante analogni stagebox

  SB 8.8 ima osam mic/line ulaza i 8 line level izlaza. I SB i16 i SB 8.8 imaju par višestrukih RJ45 Dante mrežnih priključaka, par mrežnih priključaka, GPIO povezivanje i redudantne PSU-ove. Oni imaju, fantomsko napajanje pojedinačnog ulaza i LED pozicije kako bi pružili intuitivnu povratnu informaciju na prednjoj ploči. Imaju ugrađene limitere i SSL-ov inovativni AutoPad sistem koji se automatski uključuje ako zatreba. AutoPad se primjenjuje ako je ulazni signal postavljen na nisku vrijednost kako bi se postigao čitav mogući raspon dobitka mikrofona dostupnim u svakom trenutku. Audition omogućuje praćenje pojedinačnih kanala putem mreže (pomoću SSL konzole ili aplikacije), bez da se signal usmjerava na mrežno odredište.