Gravity softver

Gravity softver

Gravity je paket Windows aplikacija koje se mogu koristiti zajedno u različitim kombinacijama za rješavanje specifičnih načina rada i zahtjeva sistema. Platforma je nezavisna od formata i kodeka. U suštini, sistem koristi SOAP (Simple Object Access Protocol) i opisuje sadržaj i druge elemente unutar industrijske SQL baze podataka. Same aplikacije mogu se podesiti, mogu pružiti visok nivo redudantnosti, uključujući potpunu promjenjljivost te se prilagoditi potrebama korisnika. Gravity rješenja poput Surgical Recorder razvijena su iz tehnologije za specifične korisničke aplikacije. Interfejs sa drugim IT aplikacijama, kao što je za prenosni MOS protokol, takođe su razvijeni kako bi se zadovoljile posebne potrebe.

Kategorija:
 • Specifikacije

Specifikacije

SSL je uložio više od 70 godina rada na softverskoj  tehnologiji u Gravity Media Asset Managementu. Sa mnogim sistemima koji su uspješno instalirani i u funkciji su, SSL je odabrao da isključivo radi sa iskusnim industrijskim partnerima kroz OEM i licenciranje partnerstva. SSL ima niz alata za upravljanje sadržajima i video produkcijom.

 

Sektori tržišta:

 • Multi-media produkcijski način rada
  – Single, multi-site ili cload način rada enkodiranjem, transkodovanjem, uređivanjem i arhiviranjem.
 • Broadcast, radio televizija
  – Produkcijski način kreiranja vijesti za punu integraciju sa infrastrukturom stanice. Gravity Studio Recorder za tradicionalnu linearnu emulaciju video radnih procesa.
 • iParliament
  – IPTV za snimanje, broadcast i arhiviranje u realnom vremenu sa više kamera.
 • Sigurnost
  – Sigurno snimanje sa više kamera, nadgledanje više prikaza putem interneta i LAN-a, te arhiviranje.
 • Medicina
  – Priključivanje više kamera/endoskopa, web, LAN i video konferencije i arhiviranje.
 • Obrazovanje
  – Multi-kamera plus prezentacioni alat za snimanje, distribuciju i arhiviranje za učenje na daljinu.

 

Gravity tehnologija:

 

Više o Gravity softveru pogledajte na linku.