Podrška

Veliki proizvod samo je početak onoga što postavlja Solid State Logic opremu. Vjerujemo da najbolji proizvodi na svijetu zahtijevaju najbolju podršku. Kako bi to pružio, SSL ima mrežu centara za podršku širom svijeta, uključujući regionalne kancelarije u New Yorku, Los Angelesu i Parizu. Putem ovih kancelariji i imenovanih distributera širom svijeta, garantovan je potpuni program sigurnosne i tehničke podrške. Podupiranje ove lokalne stručnosti je globalna podrška dostupna u centru za podršku SSL-a u sjedištu kompanije u blizini Oxforda u Engleskoj.

Solid State Logic podržava tvorničku podršku za sve konzole velikog formata (Duality, AWS, XL-Desk, Matrix, C10, C100, C200, C300 i System T) putem naših regionalnih SSL kancelarija i naših partnera za distribuciju. Ako imate sjedište u Europi (sa izuzetkom Francuske gdje imamo posebanu kancelariju), isporučujemo podršku našeg internacionalnog sjedišta u Oxfordu, Engleska. Ako ste u SAD-u, u Latinskoj Americi ili Kanadi, obratite se našoj kancelariji u New Yorku ili Los Angelesu za podršku.

Internacionalno sjedište (UK) 
Email: support@solidstatelogic.com

Los Angeles
E-mail: lasupport@solidstatelogic.com

New York 
E-mail: nysupport@solidstatelogic.com

Pariz
E-mail: ssl-fr@solidstatelogic.com

Za sve informacije u vezi podrške za našu zemlju i za sva ostala pitanja i narudžbe obratite se na email adresu: info@sdsistemi.ba