• 40-T

  Trougaona Truss konstrukcija dimenzija sa uglom od 90 stepeni.
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • 40-TD

  Trougaona Truss konstrukcija (desni ugao).
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • 40-TI

  Trougaona Truss konstrukcija (lijevi ugao).
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • 40-TP

  Trougaona Truss konstrukcija sa gornjim uglom od 90 stepeni.
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • 40-TT

  Trougaona Truss konstrukcija oblika „T“.
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • 40-TTP

  Trougaona Truss konstrukcija oblika „T“.
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • 40-TX

  Trougaona Truss krst konstrukcija.
  Dimenzije glavnih cijevi: 50×2 mm
  Dimenzije sekundarne cijevi: 25×2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • BT-40

  Postolje za trougaonu Truss ST-40 konstrukciju.
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.

 • ST-40

  Trougaona Truss konstrukcija dimenzija 40 x 35,3cm.
  Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
  Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
  Materijal: EN-AW 6082 T6
  Dostupne dužine: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m i 3 m
  Priključak: konusni
  Dostupan u sivoj i crnoj boji.