40-T

Trougaona Truss konstrukcija dimenzija sa uglom od 90 stepeni.
Dimenzije glavnih cijevi: 50 x 2 mm
Dimenzije sekundarnih cijevi: 25 x 2 mm
Materijal: EN-AW 6082 T6
Priključak: konusni
Dostupan u sivoj i crnoj boji.