Softveri

AUDAC TOUCH™

Kompletna kontrola sistema

AUDAC kompanija čvrsto vjeruje u svoje mobilno upravljanje audio rješenjima i dalje uspostavlja svoj progresivni položaj kroz razvoj AUDAC Touch potpunog sistema kontrole platforme.  Koristeći ovo slobodno dostupno rješenje, dashboards specifične aplikacije mogu se kreirati i prilagoditi, omogućavajući kontrolu za više uređaja iz jedne aplikacije.

Osim poznatih web-baziranih kontrolnih rješenja, različite funkcije različitih uređaja mogu se spojiti zajedno kao widgeti na jednom ekranu. Nakon konfigurisanja korisničkih računa podešavanja će se spremiti u cloud i dopustiti da se vašoj kontrolnoj ploči može pristupiti sa bilo kojeg mobilnog uređaja ili tableta. Različiti nivoi pristupa su mogući, nudeći sistemske operacije, konfiguraciju sistema ili sveukupne funkcije administracije sistema. Ovime se autorizacija za svaku vrstu računa može posebno konfigurisati. Koristite do 5 istovremenih priključaka sa različitim podržavajućim AUDAC uređajima, uključujući sve matrične sisteme, audio plejere i druge uređaje za podršku serijskoj komunikaciji u kombinaciji sa APC100 gateway uređajima, kao što su WaveDynamics™ pojačala.

AUDAC SISTEMSKI MENADŽER

Uvijek u toku

AUDAC sistemski menadžer je softverska aplikacija za Windows, Linux i MacOS koja je glavni alat za ažuriranja firmware-a, konfiguraciju sistema i sigurnosne kopije svih AUDAC uređaja. Ova aplikacija automatski će otkriti i preuzeti najnoviji firmware za sve AUDAC uređaje kako bi oprema bila ažurirana bez dodatnih napora. Ažuriranja firmware-a mogu se postići direktno putem lokalne mreže ili putem USB prenosa.

Mogućnost otkrivanja svih „pametnih“ uređaja sa njihovim periferijama u vašoj mreži čak i ako su izvan IP dometa. Ostale funkcije kao što su kreiranje i ponovno učitavanje sigurnosnih kopija uređaja, učitavanje konfiguracija na periferne uređaje i praćenje sistema olakšati će život svakog instalatera ili inžinjera. Za neke funkcije APC100 konfiguracijska jedinica potrebna je za uspostavljanje veze između sistem menadžera (softvera) i fizičkog uređaja.