Napajanja – Audac – SD SISTEMI d.o.o.

Napajanja

  • PSD124

    Serija PSD nudi širok spektar svestranih prekidačkih napojnih elemenata. Oni se uglavnom koriste kao napajanje za produžne jedinice, interfejs kutije ili druge jedinice za proširenje zvučnih sistema, ali se mogu koristiti za sve vrste primjena koje zahtevaju 12V DC ili 24V DC napajanje, pri različitim vrijednostima struje. Na raspolaganju su dva različita oblika konstrukcije, standardna ABS kućišta koja su pogodna za standardne primjene i industrijske dizajnirane verzije za montažu na DIN šine, koje će se koristiti u svim vrstama primjena. Od malih i jednostavnih primjena do industrijskih okruženja i opasnih lokacija.

  • PSD241

    PSD 241 je naš najnoviji izvor napajanja i bio je specijalno dizajniran za opremu sa niskom potrošnjom energije (1,67A pri maksimalnom 40V), kao što je izuzetno efikasan AMP20 pojačavač. Serija PSD nudi širok spektar svestranih prekidačkih naponskih elemenata. Oni se uglavnom koriste kao napajanje za produžne jedinice, interfejs kutije ili druge jedinice za proširenje zvučnih sistema, ali se mogu koristiti za sve vrste primjena koje zahtevaju 12V DC ili 24V DC napajanje, pri različitim vrijednostima struje. Na raspolaganju su dva različita oblika konstrukcije, standardna ABS kućišta koja su pogodna za standardne primjene i industrijske dizajnirane verzije za montažu na DIN šine, koje će se koristiti u svim vrstama primjena. Od malih i jednostavnih primjena do industrijskih okruženja i opasnih lokacija.

  • PSD243

    Serija PSD nudi širok spektar svestranih prekidačkih napojnih elemenata. Oni se uglavnom koriste kao napajanje za produžne jedinice, interfejs kutije ili druge jedinice za proširenje zvučnih sistema, ali se mogu koristiti za sve vrste primjena koje zahtevaju 12V DC ili 24V DC napajanje, pri različitim vrijednostima struje. Na raspolaganju su dva različita oblika konstrukcije, standardna ABS kućišta koja su pogodna za standardne primjene i industrijske dizajnirane verzije za montažu na DIN šine, koje će se koristiti u svim vrstama primjena. Od malih i jednostavnih primjena do industrijskih okruženja i opasnih lokacija.